Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Lisbeth Holand om å innføre en tidsfrist på tre år i utlendingsloven for å klargjøre mistanke om uriktige opplysninger om identitet

Dokument nr. 8:104 (1996-97)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Lisbeth Holand, Lars Sponheim Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (V) og (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet