Forslag fra stortingsrepresentant Erlling Folkvord om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Utvidelse av retten til inntektsfradrag ved skattelikninga for fagforeningskontingent slik at denne retten også gjelder for de som betaler kontingent under midlertidig arbeidsløshet, under yrkesmessig attføring m.v.

Dokument nr. 8:105 (1996-97)

Status: Lovforslaget er referert i Odelstinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord Forslag fra (RV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet