Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om ny lov om utlendinger adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Dokument nr. 8:106 (1996-97)

Status: Lovforslaget er referert i Odelstinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord Forslag fra (RV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet