Lov om Etterretningstjenesten

Ot.prp. nr. 50 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget