Klage fra Dikka Simonsen datert 12. mai 1997 vedrørende tjenestetvist med Finansdepartementet

Innst. S. nr. 38 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1997 Innst. S. nr. 38 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1997