Forslag fra stortingsrepresentantene Thorbjørn Jagland og Grete Knudsen om at det ikke gis tilskudd til private skoler hvis den lokale offentlige skolen må legges ned eller forringes

Dokument nr. 8:65 (1998-1999), Innst. S. nr. 29 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grete Knudsen, Thorbjørn Jagland Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 18.11.1999 Innst. S. nr. 29 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1999