Samtykke til kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet, IDA

St.prp. nr. 91 (1998-1999), Innst. S. nr. 34 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 17.11.1999 Innst. S. nr. 34 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.12.1999