Svar fra Regjeringen på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering 1. halvår 1997

Dokument nr. 7A (1997-98), Innst. S. nr. 20 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.11.1997 Innst. S. nr. 20 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1997