Beretning fra Den Norske Nobelkomité for 1995 og 1996

Dokument nr. 14 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.