Tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon

St.meld. nr. 24 (1999-2000), Innst. S. nr. 146 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.03.2000 Innst. S. nr. 146 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 13.04.2000