Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester)

St.prp. nr. 34 (1999-2000), Innst. S. nr. 114 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.02.2000 Innst. S. nr. 114 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2000