Beretning for 1998 fra styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika"

Innst. S. nr. 248 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 30.09.1999 Innst. S. nr. 248 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.09.1999

   Behandlet i Stortinget: 19.10.1999