Finansiering av publikumsrettete informasjonstiltak i forbindelse med år 2000-problemet

St.prp. nr. 4 (1999-2000), Innst. S. nr. 7 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.10.1999 Innst. S. nr. 7 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1999

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1999