Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ansgar Gabrielsen og Terje Knudsen om endringer av lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven) slik at medlemmenes sammensetning i Omsetningsrådet og rådets arbeidsutvalg endres

Dokument nr. 8:13 (1999-2000), Innst. O. nr. 60 (1999-2000)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Ansgar Gabrielsen, Øystein Hedstrøm, Terje Knudsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 04.05.2000 Innst. O. nr. 60 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 09.05.2000