Forslag fra stortingsrepresentant Rolf Reikvam på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 26. oktober 1999: (Jf. Innst. O. nr. 3) "Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag som sikrer personer som har vært underlagt kommunikasjonskontroll i saker om rikets sikkerhet, rett til å kreve underretning. Underretning bør først kunne gis etter at overvåkingen har funnet sted"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet