Forslag fra stortingsrepresentant Harald T. Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 16. november 1999: (Jf. Innst. O. nr. 8) "Stortinget ber Regjeringa fremme et helhetlig forslag til vurdering av samboere og samboerdefinisjoner, slik at man slipper ulike samboerdefinisjoner på ulike områder innen norsk lovverk, og at disse får utilsiktede konsekvenser"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet