Oppnevning av et nytt medlem i Stortingets granskningsutvalg for bankkrisen

Innst. S. nr. 2 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.10.1997 Innst. S. nr. 2 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.10.1997

   Behandlet i Stortinget: 21.10.1997