Støttetiltak for fiskerinæringa for 2000 og endring av kapitla 4020 Havforskingsinstituttet, 4021 Drift av forskingsfartøya og 2309 Tilfeldige utgifter

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000) Jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 12 (1999-2000) kap. 1040

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999