Støttetiltak for fiskerinæringa for 2000 og endring av kapitla 4020 Havforskningsinstituttet, 4021 Drift av forskningsfartøya og 2309 Tilffeldige utgifter

Budsjett-innst. S. nr. 12 (1999-2000) Jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 12 (1999-2000) kap. 4020 og 4021

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 12 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1999