Bevilgninger på statsbudsjettet for 2000

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000)Jf. Stp. nr. 1(1999-2000), Stp. nr. 1. Tillegg nr. 3 og Stp. nr. 1. Tillegg nr.12 kap. 1040 (1999-2000) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999