Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 vedrørende rammeområde 9 Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, rammeområde 10 Fiskeridepartementet og rammeområde 11 Landbruksdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 1. desember 1999

Morten Lundleder og ordf. for kap. 900, 922, 1000, 1100, 3900, 4000 og 4100
Modulf Aukanordf. for kap. 911, 1107, og 4107 Einar Johansenordf. for kap. 924, 952, 1147 1151, 4147og 5571 Ansgar Gabrielsenordf. for kap. 942, 966, 970 og 3942
Bjarne Håkon Hanssenordf. for kap. 1142, 1143, 1150, 2425, 4143, 4150 og 5327 Øystein Hedstrømordf. for kap. 901, 902, 910 953, 3901 og 3902 Terje Knudsenordf. for kap. 933, 961 og 3933
Leif Helge Kongshaugordf. for kap. 932, 941, 1110, 1140, 3932, 3941 og 4110 Ivar Kristiansenordf. for kap. 923, 951, 1001 og 1161 Kurt -Arne Langelandordf. for kap. 990, 1030, 1114, 3990, 4030 og 4114
Torstein Rudihagenordf. for kap. 926, 927, 944, 946, 1102, 1145, 4102 og 4145 Oddbjørg Ausdal Starrfeltordf. for kap. 943, 1112, 1148, 2415, 2420 og 5320 Rita Tveitenordf. for kap. 903, 1040, 1050, 1146, 2411, 4146, 5311 og 5614
Kjell Opsethsekretær