Overføring av oppgaver til SND

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000) Romertall II, III og IV. Jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1999