Skriv av 23. november 1998 fra Stortinget til Stortingets presidentskap med underretning om vedtak i Stortinget samme dag: "Stortinget ber Stortingets presidentskap om å foranledige at det utarbeides regler om offentlighet for Stortinget og Stortingets organer."

Innst. S. nr. 234 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2000 Innst. S. nr. 234 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000