Meddelelse fra statsminister Thorbjørn Jagland om Regjeringens avskjedssøknad

Hvor er saken nå?

  1. 1Diverse

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    Behandling og vedtak

    Saken er ferdigbehandlet