Skriv av 10. februar 2000 med uttalelse fra Troms fylkeskommune om nedleggelse av Statoils drivstoffutsalg i distriktene

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.