Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Olav Akselsen som ny leder i energi- og miljøkomiteen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.