Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 30 (1996-97), Innst. S. nr. 15 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 30.10.1997 Innst. S. nr. 15 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.10.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.11.1997