Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om lov om endringer i lov av 22. mai 1902 nr. 10 om Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven). (endring av § 195 første og annet ledd, som medfører økning og innføring av minimumsstraff)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.02.1997 Innst. O. nr. 50 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.1997

   Behandlet i Odelstinget: 18.03.1997