Troms fylkeskommune sender skriv datert 13. mars 2000 med uttalelse fra fylkestinget om tildeling av 16. konsesjonsrunde

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.