Nærings- og handelsministerens redegjørelse om Regjeringens IT-politikk

Hvor er saken nå?

  1. 1 Redegjørelse
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra nærings- og handelsministeren

Saksgang

  1. Status