Troms fylkeskommune sender skriv datert 31. mars 2000 med uttalelse fra fylkestinget om nord-norsk helsenett - bredbåndnett

Hvor er saken nå?

  1. 1 Referatsak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.