Forslag fra stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad om å forby offentliggjøring av skattelister

Dokument nr. 8:8 (1996-97), Innst. S. nr. 115 og innst. S. nr. 120 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Roy N. Wetterstad Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.02.1997 Innst. S. nr. 115 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Sendt tilbake til komiteen for fornyet behandling

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.02.1997