Forslag fra stortingsrepresentant Arne Lyngstad på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 89): Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til korreksjonsordning med sikte på å skape større forutsigbarhet for kommunen ved etablering av privatskoler.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet