Forelegg for Stortinget av Bistandsavtaler som trådte i kraft i 1996

Innst. S. nr. 22 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.11.1997 Innst. S. nr. 22 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1997

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1997