Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Krohn Devold, Sonja Sjøli og Annelise Høegh om egen takst for jordmor i privat praksis som utøver kontroll og undersøkelse av gravide

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Kristin Krohn Devold, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. S. nr. 137 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1997