Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 2001

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra finansministeren

Saksgang

  1. Status