Forslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland og Jan Simonsen om å pålegge regjeringen å tildele ekstra konsesjoner for lokal-TV-drift

Dokument nr. 8:22 (1997-98), Innst. S. nr. 102 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Trond Helleland Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (H) og (FrP) Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. S. nr. 102 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1998