Rikrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1989-1994 desidert "Til observasjon"

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.03.1997 Innst. S. nr. 140 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.03.1997