Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og John I. Alvheim om endringer i folketrygdens forskrifter om godtgjørelse av utgifter til luftambulansetransport

Dokument nr. 8:63 (1999-2000), Innst. S. nr. 58 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) og (FrP) Innstilling avgitt 30.11.2000 Innst. S. nr. 58 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2000