Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om en trygdefinansieringsordning for pasienter som lider av raskt fremskridende eller alvorlig periodontitt

Dokument nr. 8:66 (1999-2000), Innst. S. nr. 194 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.03.2001 Innst. S. nr. 194 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2001