Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 1998

Innst. S. nr. 41 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2000 Innst. S. nr. 41 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2000