Olje- og gassvirksomheten

St.meld. nr. 39 (1999-2000), Innst. S. nr. 89 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunalkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.12.2000 Innst. S. nr. 89 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2000