Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

St.prp. nr. 11 (1997-98), Innst. S. nr. 34 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1997 Innst. S. nr. 34 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1997