Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000

St.prp. nr. 32 (2000-2001), Innst. S. nr. 98 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2000 Innst. S. nr. 98 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2000