Forslag fra stortingsrepresentant Lars Gunnar Lie på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 19. oktober 2000: (Jf. Innst. O. nr. 3) Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2001 legge fram forslag til oppretting og omfang av et fond for å fremme økt kunnskap om kapitaldannelse, øke bevisstheten og innsikten rundt næringslivsetikk og også forskning på disse områdene

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet