SV: "Det henstilles til Regjeringen å invitere Stortinget til en bred debatt om hvordan arbeidet i den varslede verdikommisjonen skal legges opp. En slik debatt må omfatte mandatet for kommisjonen, målsettinger for arbeidet, kommisjonens sammensetning og dens arbeidsformer, herunder hvordan Regjeringen tenker seg å trekke flest mulig med i debatten."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet