Lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

Ot.prp. nr. 37 (1997-98), Innst. O. nr. 50 (1997-98), beslutning. O. nr. 56 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet, sjef for administrasjonssakene/sjef for arbeidsavd. i Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. O. nr. 50 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.1998

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.1998