Endring av instruksen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.10.1996 Innst. S. nr. 4 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1996