Per Berntsen, Laksevåg, sender skriv datert 16. oktober 2000 med begjæring om tiltale for riksrett mot odelstingspresident Gunnar Skaug i egenskap av leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen for angivelig brudd på straffeloven § 124

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.