Endringer av forslag til statsbudsjett for 2001 m.m. under Sosial- og helsedepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2000-2001) jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 8 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2000